• Trainingen
 • Psychodrama is een prachtige en krachtige methode voor professionals die meer willen dan alleen praten met hun cliënt(en). Tijdens de trainingen en Basiscursus Psychodrama is er ruimte voor de persoonlijke- en de professionele ervaringen t.b.v. het professionele leerproces.De sfeer open en betrokken met daarbij de nodige humor. De trainingen en en Basiscursus Psychodrama is een […]

  Lees verder »
 • Reacties
 • Psychosociaal werkster
 • “Levendig, actie, plezier, verdieping, sprankelend, confetti, stromend, energie, zichtbaar.”

  Lees verder »
 • Psychosociaal werkster
 • “Een zoektocht naar en door mijn blinde vlek met als resultaat: meer zicht, meer licht, meer lucht!”

  Lees verder »
 • Orthopedagoge
 • “Mijn eigen (levens-)thema’s waren me niet onbekend, maar door de belevingskracht van het psychodramaspel heb ik ze meer dan eerder echt kunnen doorvoelen. Ik voel me weer verder in beweging gezet in mijn persoonlijke groei, zowel op het vlak van denken, voelen als handelen. Daarnaast kan ik een deel van de technieken ook al toepassen […]

  Lees verder »
 • Bedrijfsmaatschappelijk werkster over de Basistraining Psychodrama
 • “In de basistraining heb ik écht kennis gemaakt en ervaring opgedaan met de diverse technieken van psychodrama. Psychodrama is geen toneelspel maar levensecht. Werken met psychodrama brengt je direct bij je gevoel, geeft inzicht en biedt ruimte om situaties anders aan te pakken. Invloed op zowel het denken, voelen en handelen.”

  Lees verder »

Het Brein is onze Zorg

Workshop: Het Brein in de zorg

In deze workshop zal centraal staan de vraag;

Is een mens in staat om zijn brein, en dus diens eigen gedrag, denken en voelen te veranderen ?! Hoe ?

Kennis over het functioneren van het brein is essentieel heden ten dagen als je wilt weten hoe een mens in elkaar zit, functioneert.

Heel lang is de mens diens gedrag/handelen geobserveerd. Uit deze observaties zijn conclusies getrokken over hoe de mens diens handelen, denken en voelen functioneert.
Hoe een mens communiceert, verbaal en non-verbaal gedrag.

Heden ten dagen is men in staat om in de mens te kijken oftewel in diens brein te kijken.
Het onderzoek over hoe het brein, oftewel de mens, functioneert is nog erg nieuw. Het ene onderzoek kan het andere onderzoek tegenspreken.
Toch, het functioneren van het brein is boeiend en kennis hierover essentieel.

Anita Naus is geen hersenneuroloog, maar is wel uitermate geboeid geraakt door het brein en heeft zich de laatste jaren ingelezen in de materie. Daarnaast heeft ze inmiddels verschillende presentaties gegeven over het Ouder wordende Brein, Docentenbrein versus Puberbrein.

In deze workshop richt ze, middels een Prezi, de aandacht op:
• ontwikkeling van het brein
• het geheugen, de verschillende vormen van geheugen
• wat betekent wel of niet bewegen voor de ontwikkeling van een mens
• fixed and growth mind set
• prefrontale cortex, plannen e.d. en de amygdala, het emotionele deel van het brein

Vervolgens is er ruimte om in dialoog te gaan over de vragen:
Wat vormt de persoonlijkheid, ‘geest’ van een mens in de context van het brein?
Hoe kunnen wij, therapeuten, een mens ondersteunen in een veranderingsproces?

Datum

9.30 uur inloop
10.00 uur – 16.30 uur

Kosten
€ 350,00 exclusief lunch