Actuele informatie

De Rolwissel is verhuisd naar
de Koelandsweg 3 te Donkerbroek
De Rolwissel deural heel ver

In onderstaand filmpje wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk Moreno, de grondlegger van psychodrama, was voor onze huidige kijk op groepen.

Training Psychodrama

De drie-daagse Training Psychodrama bij De Rolwissel is voor professionals die meer willen én kunnen dan ‘alleen praten’.

De professional leert in deze training, vanuit eigen ervaring, wat psychodrama is en kan betekenen. Professionals die al werken met psychodrama zullen de kans en ruimte krijgen om te oefenen en hun eigen werkstijl te verbeteren/verkennen.
Tijdens de training neemt het oefenen met en toepassen van de psychodrama technieken een grote plek in. De professional leert op deze wijze om psychodrama technieken toe te voegen aan zijn/haar interventie repertoire.

Start oktober 2017

Boeiende, intensieve en op (eigen) praktijk gerichte, 3-daagse
Training Psychodrama voor professionals bij De Rolwissel

Training Psychodrama is als nascholing geaccrediteerd door
het Register Vaktherapie voor 36 punten!!
www.registervaktherapie.nl

info@derolwissel.nl

DSC_2940

Een deelnemer van de training schrijft:
‘Terugrijdend naar huis voelde ik me best vermoeid, maar ook vol energie. Heerlijk zoveel nieuwe input, ik vind het altijd erg fijn om wat ik op een trainingsdag heb geleerd en ervaren dat ik dit snel kan toepassen in het werk.’

Liegen en het vormen van een identiteit

Kan je echt goed zien of een kind liegt? en wat is de functie van liegen?

Geluk en relaties

Tijdens een lang lopend onderzoek over geluk,
kwam het volgende naar voren:
dat een goede (partner) relatie de weg is naar een gevoel
van geborgenheid, geluk én een gezonder leven!
Dat betekent niet dat de relatie altijd stabiel is,
dat er nooit conflicten of problemen zijn.
Belangrijk is, blijven praten, blijven investeren
in de relatie vanuit liefde.

Workshop Psychodrama

Datum volgende workshop is onbekend

Lees verder »

"Communiceren op maat"

Communicatie training voor MBO professionals in de zorg
Het is een training die gericht is op communicatie met cliënten en collega’s

Werkgevers in de zorg kunnen deze training aanbieden aan teamleden of/en gehele teams.
Start bij voldoende deelname

:

Aanmelden

info@de rolwissel.nl

Het Brein is onze Zorg

Workshop: Het Brein in de zorg

In deze workshop zal centraal staan de vraag;

Is een mens in staat om zijn brein, en dus diens eigen gedrag, denken en voelen te veranderen ?! Hoe ?

Kennis over het functioneren van het brein is essentieel heden ten dagen als je wilt weten hoe een mens in elkaar zit, functioneert.

Heel lang is de mens diens gedrag/handelen geobserveerd. Uit deze observaties zijn conclusies getrokken over hoe de mens diens handelen, denken en voelen functioneert.
Hoe een mens communiceert, verbaal en non-verbaal gedrag.

Heden ten dagen is men in staat om in de mens te kijken oftewel in diens brein te kijken.
Het onderzoek over hoe het brein, oftewel de mens, functioneert is nog erg nieuw. Het ene onderzoek kan het andere onderzoek tegenspreken.
Toch, het functioneren van het brein is boeiend en kennis hierover essentieel.

Anita Naus is geen hersenneuroloog, maar is wel uitermate geboeid geraakt door het brein en heeft zich de laatste jaren ingelezen in de materie.
Daarnaast heeft ze inmiddels verschillende presentaties gegeven over het Ouder wordende Brein, Docentenbrein versus Puberbrein.

In deze workshop richt ze, middels een Prezi, de aandacht op:
• ontwikkeling van het brein
• het geheugen, de verschillende vormen van geheugen
• wat betekent wel of niet bewegen voor de ontwikkeling van een mens
• fixed and growth mind set
• prefrontale cortex, plannen e.d. en de amygdala, het emotionele deel van het brein

Vervolgens is er ruimte om in dialoog te gaan over de vragen:
Wat vormt de persoonlijkheid, ‘geest’ van een mens in de context van het brein?
Hoe kunnen wij, therapeuten, een mens ondersteunen in een veranderingsproces?

Watzlawick heeft gezegd dat de betrekking tussen mensen betekenis geeft aan de inhoud van de boodschap/communicatie.
Nu wordt geschreven dat onze emoties bepalen wat we denken/zijn.

Datum

Lees verder »