Actuele en boeiende informatie

De Rolwissel:voordeur


Participation Action Learning (P.A.L.)
Basiscursus Psychodrama bij De Rolwissel


Altijd meer willen weten over een actiegerichte methode zoals psychodrama en hoe je dit als professional kunt toepassen in je praktijk?
In zes zaterdagen vanaf februari 2023 kun je op een ervaringsgerichte wijze kennismaken met alle facetten van de methode psychodrama. De cursus is voor professionals die op hbo – of academisch niveau in hun werk gericht zijn op de ontwikkeling en de levenskracht van de mens. Tijdens de cursus wordt de theorie over psychodrama met de praktijk van de deelnemer verbonden. Psychodrama is een methode waarbij je leert om een alerte aanwezige aandacht te hebben voor alles wat er binnen in de cliënt én jouzelf gebeurt. Daarnaast word je alerter wat er gaande is in het systeem waar de cliënt deel van uitmaakt. Deze cursus is bedoeld voor professionals die pal staan voor ontwikkeling en awareness, inzetbaar bij (psycho-)therapie, supervisie en coaching.

Deze basiscursus is geaccrediteerd door:
• FVB voor 49 PE punten.
• NBTP voor 60 PE punten.
• Registerplein voor 39 punten voor Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, GHO, Maatschappelijk werk, Sociaal Agogen en Sociaal Werker.

beeld kijken naar jezelf

Voor meer informatie: mail: info@derolwissel.nl of kijk op Trainingen


Psychodrama en Moreno


In onderstaand filmpje wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk Moreno, de grondlegger van psychodrama, was voor onze huidige kijk op groepen.


Actie methode psychodrama


In het filmpje wordt de aanvullende waarde van psychodrama en de psychodramatische techniek de rolwissel toegelicht.


Waarom moeten we af van DSM5 diagnoses?


In het filmpje licht Jim van Os verder toe waarom hij vindt dat we af moeten van DSM5 diagnoses, waarbij hij uitlegt dat het een behandeling zich moet richten op emotie-regulatie.

Psychiater Jim van Os vindt dat de psychiatrie ofwel het hokjes denken t.a.v. diagnostiek en de daaruit voortvloeiende ‘hokjes’ behandelingen op de schop moet. Hij vindt de context waarin een persoon leeft belangrijker dan de DSM5 diagnostiek. Hij zegt:”Mentaal lijden ontstaan als reactie op wat er in jou omgeving gebeurt, daar moet de focus op liggen en niet op de hokjes. Als duidelijk is wat de context van het probleem is kunnen we werken aan herstel.” Psychodrama richt zich met name op de context en de vorm van een psychisch lijden en hoe de persoon zich ertoe verhoudt. Door de methode psychodrama wordt dit zichtbaar op een concrete en inzichtelijke wijze.


Verschillen en de gevolgenUitleg over hechting processen.Nachtmerries


Nachtmerries zijn naar voor grote en kleine mensen, zeker als de zij herhalend zijn. Er overdag over praten is belangrijk.


Ontwikkeling van baby’s breinRebecca Saxe vertelt in deze presentatie (2018) over haar onderzoek hoe het brein van baby’s zich ontwikkelt. Wat een verrassing was dat baby’s worden geboren met verwachtingen hoe de wereld buiten de baarmoeder eruit zal zien. Baby’s ‘weten’ al hoe een gezicht eruit ziet! en baby’s kiezen van wie ze willen leren en waar ze naar willen kijken. Boeiende ontdekkingen!!
 

Partnerkeuze?


In bovenstaand eerste filmpje wordt verteld dat ‘we’ tegenwoordig niet het geduld en het werk van een relatie willen, maar vooral de voordelen. Echter een partner-relatie onderhouden vraagt aandacht, geduld, begrip en liefde. Daar gaat het tweede filmpje over.


Geluk en relaties


Tijdens een lang lopend onderzoek over geluk,
kwam het volgende naar voren:
dat een goede (partner) relatie de weg is naar een gevoel
van geborgenheid, geluk én een gezonder leven!
Dat betekent niet dat de relatie altijd stabiel is,
dat er nooit conflicten of problemen zijn.
Belangrijk is, blijven praten, blijven investeren
in de relatie vanuit liefde.

 

 

Liegen en het vormen van een identiteit

Kan je echt goed zien of een kind liegt? en wat is de functie van liegen?

Workshop Psychodrama

Datum volgende workshop is onbekend

Lees verder »

""

:

Aanmelden

info@de rolwissel.nl

Het Brein is onze Zorg

Workshop: Het Brein in de zorg

In deze workshop zal centraal staan de vraag;

Is een mens in staat om zijn brein, en dus diens eigen gedrag, denken en voelen te veranderen ?! Hoe ?

Kennis over het functioneren van het brein is essentieel heden ten dagen als je wilt weten hoe een mens in elkaar zit, functioneert.

Heel lang is de mens diens gedrag/handelen geobserveerd. Uit deze observaties zijn conclusies getrokken over hoe de mens diens handelen, denken en voelen functioneert.
Hoe een mens communiceert, verbaal en non-verbaal gedrag.

Heden ten dagen is men in staat om in de mens te kijken oftewel in diens brein te kijken.
Het onderzoek over hoe het brein, oftewel de mens, functioneert is nog erg nieuw. Het ene onderzoek kan het andere onderzoek tegenspreken.
Toch, het functioneren van het brein is boeiend en kennis hierover essentieel.

Anita Naus is geen hersenneuroloog, maar is wel uitermate geboeid geraakt door het brein en heeft zich de laatste jaren ingelezen in de materie. Daarnaast heeft ze inmiddels verschillende presentaties gegeven over het Ouder wordende Brein, Docentenbrein versus Puberbrein.

In deze workshop richt ze, middels een Prezi, de aandacht op:
• ontwikkeling van het brein
• het geheugen, de verschillende vormen van geheugen
• wat betekent wel of niet bewegen voor de ontwikkeling van een mens
• fixed and growth mind set
• prefrontale cortex, plannen e.d. en de amygdala, het emotionele deel van het brein

Vervolgens is er ruimte om in dialoog te gaan over de vragen:
Wat vormt de persoonlijkheid, ‘geest’ van een mens in de context van het brein?
Hoe kunnen wij, therapeuten, een mens ondersteunen in een veranderingsproces?

Datum

Lees verder »