Actuele informatie

De Rolwissel:voordeur

 Corona crises
Het zijn zware tijden voor iedereen. Het thuis blijven, niet werken, studies die fysiek niet bereikbaar zijn, brengt allemaal onrust met zich mee. We staan stil, maar weten niet voor hoelang. Dit maakt het leven onvoorspelbaar en dat maakt onrustig en onveilig. De Corona situatie is zeer ernstig en kan als extra belastend ervaren worden.

De Rolwissel is open, zolang Anita Naus zelf geen ziekte klachten heeft. De Rolwissel is open voor cliënten die zelf ook geen symptomen vertonen. De praktijk aan huis is rustig gelegen en groot genoeg om de richtlijn van 1,5 meter afstand in acht te kunnen nemen. De praktijk wordt na ieder cliënt contact volledig schoongemaakt.
Mocht u vragen hebben, een afspraak willen maken, dan kunt u altijd bellen of mailen.

Nachtmerries, het proces, de functie en hoe kom je er vanaf?

Nachtmerries zijn naar voor grote en kleine mensen, zeker als ze herhalend zijn. Niet zeggen “Ach het was maar een nare droom, het is niet echt, denk er maar niet meer aan.” Er overdag over praten is belangrijk en verzinnen wat jezelf, of je kind, kan doen om er sterk en als overwinnaar uit te voorschijn kan komen.

Ontwikkeling van denken over pillen en evidence based therapieën

‘Wat de wetenschap ons leert is dat patiënten vooral veel baat hebben bij een goede relatie met hun behandelaar. Voor de rest is het vooral trial and error.’ zegt Hoogleraar psychiatrie Van Os in onderstaand artikel.

https://www.volkskrant.nl/cs-b8ca6f9d

Ontwikkeling van baby’s brein


Rebecca Saxe vertelt in deze presentatie (2018) over haar onderzoek hoe het brein van baby’s zich ontwikkelt. Men ging ervan uit dat baby’s beginnen te leren, dat hun brein zich ontwikkeld op sociaal gebied, NA de geboorte. Wat een verrassing was dat baby’s worden geboren met verwachtingen hoe de wereld buiten de baarmoeder eruit zal zien. Baby’s ‘weten’ al hoe een gezicht eruit ziet! en baby’s kiezen van wie ze willen leren en waar ze naar willen kijken. Boeiende ontdekkingen!!
 

Partnerkeuze?

In bovenstaand eerste filmpje wordt verteld dat ‘we’ tegenwoordig niet het geduld en het werk van een relatie willen, maar vooral de voordelen.
Echter een partner-relatie onderhouden kost werk, aandacht, geduld en liefde. Daar gaat het tweede filmpje over.

Geluk en relaties

Tijdens een lang lopend onderzoek over geluk,
kwam het volgende naar voren:
dat een goede (partner) relatie de weg is naar een gevoel
van geborgenheid, geluk én een gezonder leven!
Dat betekent niet dat de relatie altijd stabiel is,
dat er nooit conflicten of problemen zijn.
Belangrijk is, blijven praten, blijven investeren
in de relatie vanuit liefde.

 

Psychodrama en Moreno

In onderstaand filmpje wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk Moreno, de grondlegger van psychodrama, was voor onze huidige kijk op groepen.

Training Psychodrama

 

 

Liegen en het vormen van een identiteit

Kan je echt goed zien of een kind liegt? en wat is de functie van liegen?

Workshop Psychodrama

Datum volgende workshop is onbekend

Lees verder »

"Communiceren op maat"

Communicatie training voor MBO professionals in de zorg
Het is een training die gericht is op communicatie met cliënten en collega’s

Werkgevers in de zorg kunnen deze training aanbieden aan teamleden of/en gehele teams.
Start bij voldoende deelname

:

Aanmelden

info@de rolwissel.nl

Het Brein is onze Zorg

Workshop: Het Brein in de zorg

In deze workshop zal centraal staan de vraag;

Is een mens in staat om zijn brein, en dus diens eigen gedrag, denken en voelen te veranderen ?! Hoe ?

Kennis over het functioneren van het brein is essentieel heden ten dagen als je wilt weten hoe een mens in elkaar zit, functioneert.

Heel lang is de mens diens gedrag/handelen geobserveerd. Uit deze observaties zijn conclusies getrokken over hoe de mens diens handelen, denken en voelen functioneert.
Hoe een mens communiceert, verbaal en non-verbaal gedrag.

Heden ten dagen is men in staat om in de mens te kijken oftewel in diens brein te kijken.
Het onderzoek over hoe het brein, oftewel de mens, functioneert is nog erg nieuw. Het ene onderzoek kan het andere onderzoek tegenspreken.
Toch, het functioneren van het brein is boeiend en kennis hierover essentieel.

Anita Naus is geen hersenneuroloog, maar is wel uitermate geboeid geraakt door het brein en heeft zich de laatste jaren ingelezen in de materie.
Daarnaast heeft ze inmiddels verschillende presentaties gegeven over het Ouder wordende Brein, Docentenbrein versus Puberbrein.

In deze workshop richt ze, middels een Prezi, de aandacht op:
• ontwikkeling van het brein
• het geheugen, de verschillende vormen van geheugen
• wat betekent wel of niet bewegen voor de ontwikkeling van een mens
• fixed and growth mind set
• prefrontale cortex, plannen e.d. en de amygdala, het emotionele deel van het brein

Vervolgens is er ruimte om in dialoog te gaan over de vragen:
Wat vormt de persoonlijkheid, ‘geest’ van een mens in de context van het brein?
Hoe kunnen wij, therapeuten, een mens ondersteunen in een veranderingsproces?

Watzlawick heeft gezegd dat de betrekking tussen mensen betekenis geeft aan de inhoud van de boodschap/communicatie.
Nu wordt geschreven dat onze emoties bepalen wat we denken/zijn.

Datum

Lees verder »