Een dankwoord en reflectie van een echtpaar

Dank voor hoe je ons hebt geholpen te beseffen wat we ieder doen als we pijnlijk worden geraakt. Hoe vaak en gemakkelijk dat gebeurt en hoe gevoelig we eigenlijk zijn. Het verbreken van het liefdevolle contact doordat we vechten of verdwijnen is ons ieder echt helder geworden. En de spannende verantwoordelijkheid om het weer te herstellen of anders te doen, ook: met aandacht voor mij en voor de ander, keer op keer. “Je gaat het wel zien als je het door hebt” en dan is het soms ook heel erg simpel en klein en voor de hand liggend. Mooi is dat.
Dus dank dat je ons uit een penibele situatie hebt geholpen: toen we bij jou begonnen zaten we echt op een doodlopend pad. Je hebt ons geholpen om een draai te maken en daar zijn we blij mee.

Terugblik roostermaker

Op het werk heb ik mijzelf voor mijn gevoel echt weer terug gevonden, sowieso vergeleken met het begin van de sessies. Ik voel me echt weer goed en rustig op het werk. Natuurlijk heb ik af en toe nog wel eens wat spanning als het druk is of iets niet lukt, maar ik probeer dat wel te relativeren en te denken, wat kan er nu eigenlijk gebeuren? Ik ga met een heel rustig gevoel naar het werk.
Het is echt niet zo dat ik dagelijks/wekelijks bij alle sessies bij De Rolwissel stil sta als ik ergens tegenaan loop, maar af en toe schiet er gewoon weer wat van door je hoofd. Vooral wat we in de eerste keren hebben besproken (het opdelen van mijn eigenschappen) en de conflicthantering vind ik heel erg nuttig. Ik probeer bijv. wat minder perfectionistisch te zijn en bewuster te zijn en dat ik bepaalde dingen minder probeer te ontlopen.

Korte terugblik van een manager

De doorbraak is wat mij betreft geweest het besef dat ik een (hoog)sensitieve man ben. Met deze sensitiviteit als uitgangspunt zijn vrijwel alle gebeurtenissen in mijn veertig jarige leven waarbij ik een vraagteken had gezet, uit te leggen. De sensitiveit geeft voor mij een logische weergave van allerlei situaties die zich hebben voorgedaan en de keuzes die ik heb gemaakt. Vanuit dit voor mij totaal nieuwe perspectief ben ik eindelijk in staat om het tij te keren, de regie in handen te nemen. En ik ben al een eindje op weg.

Lees verder »

Psychosociaal werkster

“Levendig, actie, plezier, verdieping, sprankelend, confetti, stromend, energie, zichtbaar.”

Psychosociaal werkster

“Een zoektocht naar en door mijn blinde vlek met als resultaat: meer zicht, meer licht, meer lucht!”

Orthopedagoge

“Mijn eigen (levens-)thema’s waren me niet onbekend, maar door de belevingskracht van het psychodramaspel heb ik ze meer dan eerder echt kunnen doorvoelen. Ik voel me weer verder in beweging gezet in mijn persoonlijke groei, zowel op het vlak van denken, voelen als handelen. Daarnaast kan ik een deel van de technieken ook al toepassen binnen mijn werk.”

Bedrijfsmaatschappelijk werkster over de Basistraining Psychodrama

“In de basistraining heb ik écht kennis gemaakt en ervaring opgedaan met de diverse technieken van psychodrama. Psychodrama is geen toneelspel maar levensecht. Werken met psychodrama brengt je direct bij je gevoel, geeft inzicht en biedt ruimte om situaties anders aan te pakken. Invloed op zowel het denken, voelen en handelen.”

Een cliënt over groepstherapie

“Ah, toneelspelen, dat kan ik wel,” was mijn eerste gedachte toen ik kennismaakte met Anita Naus en met psychodrama.

Emoties spelen, gevoel benoemen, even de rol van mijn vader en moeder onder de loep nemen en klaar is Kees.

Dacht ik.

Misgedacht.

Lees verder »

Het verhaal van een cliënt

Toen Anita mij vroeg of ik mijn ervaringen als cliënt met haar therapievorm wilde vertellen op de site, hoefde ik niet lang na te denken. Ik heb namelijk ervaren hoe sterk psychodrama werkt en ben daardoor erg enthousiast geworden.

Lees verder »

Het verhaal van een cliënt

Ik kreeg een vraag van Anita iets over mijn ervaringen van de therapie te vertellen.

Toen mijn huwelijk in een heftige crisis belande heb ik besloten om hulp te vragen.
Ik zat emotioneel op slot en was mijzelf in mijn huwelijk kwijtgeraakt.
Mijn vrouw kende Anita en haar wijze van therapie geven goed.
In het verleden was ik al eens bij een psycholoog geweest en dat was niet goed bevallen.
Omdat ik bij hem rationeel veel kon verklaren en/of weerleggen, was ik geen therapie nodig.

Lees verder »