• Therapie
  • monodrama
  • Mono drama is een individuele psychodrama therapie. Deze therapie is geschikt voor mensen die kiezen voor individuele aandacht én meer willen dan alleen óver hun problemen praten. Zowel verbaal sterke als zwakke mensen kunnen baat hebben bij deze vorm van therapie, daar het drama element verbaliteit overstijgt en verdiept. Het therapie proces heeft altijd 4 […]

    Lees verder »

Het 'kleine meisje'

Overspannen en vluchtend voor een conflict met mijn baas ben ik van baan veranderd. Dat was een hele goede stap, maar eigenlijk ook maar een tijdelijke oplossing. Het werd mij steeds duidelijker dat ik ook ‘iets’ moest met mijzelf. Regelmatig kon ik door gewone dagelijkse gebeurtenissen overspoeld raken door emoties, die in geen verhouding stonden tot de feitelijke gebeurtenis. Confrontaties ging ik meestal uit de weg. Ik had altijd het gevoel dat ik hard moest werken, goed mijn best moest doen, waardoor ik eigenlijk altijd iets op mijn tenen liep.

Door een opleiding kwam ik in contact met psychodrama en Anita Naus. Ik heb toen besloten om bij haar in therapie te gaan. Als maatschappelijk werker en door mijn eigen verleden had ik al de nodige ervaring met therapie en hulpverlening. Ik wist daardoor ook al veel van mezelf, had geleerd situaties anders aan te pakken, of geleerd er anders over te gaan denken. Maar dit inzicht en praten over maakte soms ook dat ik mijn gevoelens heel goed kon verstoppen en mezelf kon verschuilen. Het mooie én pijnlijke bij psychodrama is dat dit niet meer lukt!

De werkvormen bij psychodrama confronteerden mij meteen met dieper liggende gevoelens. Ik heb door het werken met diverse symbolen (stoelen, poppen, stenen, muziekinstrumenten, ballen) écht contact kunnen maken met allerlei emoties die ik soms diep weggestopt had. Een eye-opener voor mij was dat ik in het nu (als het even iets te spannend voor mij wordt) terugval op het overlevingsmechanisme van het ‘kleine meisje’. Het ‘kleine meisje’ dat in een hele moeilijke gezinssituatie is opgegroeid en uit lijfsbehoud zich vaak onzichtbaar heeft gemaakt en veel verantwoordelijkheid op zich nam om haar moeder te helpen het gezin bij elkaar te houden. Ik was me er niet van bewust dat in mijn dagelijks leven ik nog heel vaak reageerde vanuit dit ‘kleine meisje’. Het is voor mij een heel intensief en emotioneel proces geweest om contact te maken met dit ‘kleine meisje’ en haar te kunnen accepteren.

Toen ik dat uiteindelijk kon, ben ik innerlijk heel veel rust en zachtheid gaan ervaren. Een innerlijk roofbouwproces van jaren is gestopt. Ik hoef mij nu niet meer groter of kleiner te maken dan ik in werkelijkheid ben en voel mij veel meer opgewassen/volwassen in het aangaan van allerlei dagelijkse confrontaties. Door psychodrama ben ik veel beter in staat om dichter bij mijn gevoel te leven, mijn gevoelens serieus te nemen en situaties niet mooier te maken dan ze in werkelijkheid zijn. Ik zit weer goed in mijn energie en voel mij lekker in balans.

Een cliënt