• Links
  • Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie (NVGP)
  • Deze website is bestemd voor mensen die informatie willen over groepstherapie, over de NVGP, de opleidingen en het lidmaatschap van de Vereniging. Tevens wordt informatie gegeven over aankomende congressen, cursussen en symposia op het gebied van groepstherapie.
    Anita Naus is lid van de sector Psychodrama van de NVGP.

    Lees verder »

Een cliënt over groepstherapie

Ik ben vooral een verteller en dacht dus dat een gesprekstherapie voor mij het beste was. Niettegenstaande mijn goede ervaringen daarmee waren mijn sessies bij De Rolwissel een fantastische aanvulling.

In gesprekken vertel je over de dingen die je bezighouden. Bij De Rolwissel werd ik uitgenodigd mijn ervaringen, gedachten en gevoelens uit te beelden en er mee in gesprek te gaan.

Ik leerde datgene wat er zich in mijn hoofd afspeelt voor even buiten mijzelf te plaatsen en er van een afstandje naar te kijken, toe te spreken en te bevragen.

De anderen in de groep helpen mee door de rol van het gevoel, de ander of mijzelf op zich te nemen. Met als belangrijke toevoeging dat zij niets op eigen houtje doen. Ik ben de regisseur van mijn drama. Op zichzelf al een bijzondere ervaring, omdat het mij leerde dat het goed is mijn leven in eigen hand te nemen. Te vaak stelde ik mij op alsof ik slechts een rol speelde in het leven van een ander.

Niet in iedere sessie speelde ik de hoofdrol (protagonist). Regelmatig speelde ik een rol (antagonist) in het drama van een ander. Dit meespelen in andermans speldrama heb ik eveneens als zeer leerzaam ervaren.

Het me inleven in de mij toebedeelde rol gaf me de gelegenheid verschillende houdingen (attitudes) te oefenen. En zo bepaalde kanten van mezelf uit te vergroten.

Ik ben niet alleen maar een aardige vrouw, ik heb m’n schaduwkanten – al verbloem ik die liever. Het inleven en uitbeelden van bepaalde karakters of emoties leerde mij die aspecten van mezelf onder ogen te zien en toe te laten. Daarbij heb ik de omgeving als heel veilig ervaren, ook al omdat er niet geoordeeld werd; alles mag er zijn.

Kortom, ik heb mij kunnen ontdoen van de nodige ballast en voel me daardoor lichter, speelser en vrijer.