Op het moment dat een individuele professional vastloopt schaadt dat zijn/haar persoonlijke en professionele functioneren.In een organisatie werkt een professional in een team. Een team functioneert als een systeem.

Begeleiding voor professionals bij de Rolwissel betekent dat er op een actieve wijze het (disfunctionele) handelen van de professional in dat systeem, onderzocht wordt.
Tijdens dit bewustwordingsproces ontstaat er inzicht in het eigen (disfunctionele) handelen en inzicht in de positie van de professional in het team/systeem. Inzicht alleen is niet voldoende, het disfunctionele handelen omzetten naar adequaat handelen is een leerproces en vergt doorzettingsvermogen, zoals gevisualiseerd wordt in onderstaand filmpje.

Begeleidingsvragen kunnen gaan over:
• Conflicten in het team, meer duidelijkheid over je eigen rol
• Conflicten met je leidinggevende, autoriteits gevoeligheid
• Assertiviteits problemen, beter leren opkomen voor jezelf
• Privé en werk leren scheiden, je hebt verschillende rollen

Bij disfunctioneren is het van belang dat er op tijd een deskundig coaching of teambuilding traject wordt opgestart.
Het is van belang dat men naast een theoretische uitleg/training ook de emotionele veranderingen, bij bijvoorbeeld een reorganisatie, cultuuromslag, niet afwijst, maar bespreekbaar maakt.
Vanuit emotie ontstaat passie, motivatie en werkvreugde !!

Bij De Rolwissel komt naast het verbale aspect, ook het non-verbale/houdings aspect aan de orde middels psychodramatische oefeningen als opstellingen, visualisaties en gebruik van symbolen.
Hierdoor ontstaat er een dieper bewustzijn proces, een betere verankering oftewel integratie van de professionele ontwikkeling.

Tools, methodieken waar ik o.a. mee werk

Transactionele Analyse (T.A.) , Rationeel Effectiviteits
Training (RET), Kernkwadranten, Conflicthantering,
Johari Window, Belbin rollen, Stad van Axen,
Brug van de Communicatie,
De 5 axioma’s van Watzlawick,
Cirkel van betrokkenheid van Stephen R. Covey

Visie op coachen
Mensen in staat stellen en activeren tot inzichten in
eigen (professioneel) handelen.
Wat daarbij belangrijk is het verantwoord handelen =
het leren maken van keuzes.
Voor het maken van verantwoorde keuzes is nodig:
•kennis en deskundigheid
•zelfbewustzijn en effectbesef
•in staat zijn tot (zelf-)reflectie, helicopterview