• Reacties
 • Terugblik roostermaker
 • Op het werk heb ik mijzelf voor mijn gevoel echt weer terug gevonden, sowieso vergeleken met het begin van de sessies. Ik voel me echt weer goed en rustig op het werk. Natuurlijk heb ik af en toe nog wel eens wat spanning als het druk is of iets niet lukt, maar ik probeer dat […]

  Lees verder »
 • Korte terugblik van een manager
 • De doorbraak is wat mij betreft geweest het besef dat ik een (hoog)sensitieve man ben. Met deze sensitiviteit als uitgangspunt zijn vrijwel alle gebeurtenissen in mijn veertig jarige leven waarbij ik een vraagteken had gezet, uit te leggen. De sensitiveit geeft voor mij een logische weergave van allerlei situaties die zich hebben voorgedaan en de […]

  Lees verder »

Het coaching traject bij De Rolwissel is ontwikkeld voor professionals die vastgelopen zijn in hun functioneren. Het coaching traject is gericht op zowel het menselijk als het zakelijk disfunctioneren.

Bij De Rolwissel komt naast het verbale aspect, ook het non-verbale/houdings aspect aan de orde middels psychodramatische oefeningen als opstellingen, visualisaties en gebruik van symbolen.

Coachingtrajecten bij o.a.:
Achmea, Rijkswaterstaat, SUR, Compander, UMCG,
Provinciehuis Overijssel, Gemeente Ooststellingwerf, Paramedics, Maartenswoude, zorggroep St. Maarten,GGZ Franeker,
Arriva, Union Wonen, Unive rechtsbijstand, Avebe, NoordNed, Aegon, KNAW, Gemeente Leeuwarden
Dockinga College

Door deze vorm van coaching;

 • ontwikkelt de gecoachte in-zicht in zijn/haar eigen gedrag
 • onderzoekt de gecoachte het effect van zijn/haar gedrag op anderen
 • ontwikkelt hij/zij in-zicht in het gedrag van de ander
 • worden de posities op de werkvloer onderzocht
 • leert de gecoachte verantwoorde keuzes te maken

Daarbij leert hij/zij dit inzicht omzetten in een daadwerkelijke verandering in het professioneel handelen.

Tools, methodieken waar ik o.a. mee werk
Transactionele Analyse (T.A.) , Rationeel Effectiviteits
Training (RET), Kernkwadranten, Conflicthantering,
Johari Window, Belbin rollen, Stad van Axen,
Brug van de Communicatie,
De 5 axioma’s van Watzlawick,
Cirkel van betrokkenheid van Stephen R. Covey

Visie op coachen:
Mensen in staat stellen en activeren tot inzichten in
eigen (professioneel) handelen.
Wat daarbij belangrijk is het verantwoord handelen =
het leren maken van keuzes.
Voor het maken van verantwoorde keuzes is nodig:
•kennis en deskundigheid
•zelfbewustzijn en effectbesef
•in staat zijn tot (zelf-)reflectie, helicopterview