Begeleiding voor professionals die hun professionaliteit willen onderzoeken.
De Rolwissel biedt zowel individuele als groepssupervisie

Supervisie is een vorm van leerbegeleiding, die gericht is op leren-leren over werk. De werkervaring van de supervisant speelt hierin een centrale rol en er is een bepaalde koppeling tussen werk en leren. Leren gebeurt op basis van reflectie. De supervisie richt zich op zelfsturend leren. De supervisant leert op integratieve wijze te functioneren. Na de supervisie is de supervisant in staat om op basis van zelfsturing verder te leren van zijn werkervaringen (Siegers, 2002).

Supervisie is gericht op het persoonlijke leren van een beroep
in een specifieke werksituatie.

Groepssupervisie heeft als doel

Professionals die tools willen verkennen en eigen maken op een respectvolle, zinvolle, actieve en creatieve wijze hun eigen en elkaars werkwijze willen onderzoeken. Via simpele opstellingen kunnen ze sneller met elkaar in contact komen én een verdieping van het thema, de leervraag.

Doelgroep

Voor alle professionals die hun eigen werkwijze kritisch willen onderzoeken.

  • psychologen
  • bedrijfs-maatschappelijk werkers
  • leerkrachten/docenten
  • dramatherapeuten

Supervisie bij De Rolwissel

Door de methode psychodrama is ervaringsgericht, waardoor er óók aandacht is voor het non-verbale gedrag = lichaamstaal.
Het grootste deel van onze communicatie verloopt via lichaamstaal (85%!)