Als een team niet naar voldoening functioneert, verdient de onderlinge communicatie de aandacht. Immers als er iets niet goed loopt betekent dat, dat de communicatie verstoord is. Als de communicatie verstoord is dan komt de productiviteit en functionaliteit van zo’n team of afdeling in gevaar. Daarnaast lopen de individuele teamleden schade op door een disfunctionele werksfeer.

Bij De Rolwissel komt naast het verbale aspect, ook het non-verbale/houdings aspect aan de orde, middels opstellingen, visualisaties en gebruik van symbolen.

Door deze vorm van teambuilding:

  • ontwikkelen de teamleden in-zicht in eigen en andermans communicatie
  • hij/zij onderzoekt de eigen en andermans posities en rollen op de werkvloer
  • de cultuur van het team wordt onderzocht en doorgelicht

Hierdoor ontstaat er een dieper begrip en inzicht ten aanzien van de disfunctionele sfeer. Vanuit deze inzichten ontstaat er ruimte voor een daadwerkelijk verandering.

De Rolwissel werkt op maat. Dat betekent dat bij specifieke veranderingen zoals bij een reorganisatie, cultuuromslag, of specifieke thema’s zoals beroepsrollen, in een gezamenlijk gesprek bepaalt wordt;

  • het doel van de teambuilding
  • de opbouw van het traject
  • de duur van het traject
  • met één of twee trainers
  • de locatie
  • de kosten

Wilt u ook dat uw team beter gaat functioneren, dat het team, als systeem, voldoende inzicht ontwikkelt in het disfunctionele proces ?