• Technieken
  • De dubbel
  • De functie van de dubbel is dat de protagonist bijgestaan wordt in het verwoorden van zijn gevoelens. De dubbel neemt schuin achter de protagonist plaats en volgt de non verbale bewegingen van de protagonist. Op het moment dat de dubbel het gevoel heeft dat de protagonist meer gevoelens heeft dan deze op dat moment uitspreekt, […]

    Lees verder »
  • De spiegel
  • Stap 1 Op een bepaalt moment in het spel vindt de spelleider het beter om de protagonist uit het spel te halen. Hij vraagt de protagonist om iemand te kiezen voor zichzelf, een stand-in. Als de protagonist instemt dan kiest hij een groepslid uit voor de stand-in rol. Stap 2 De spelleider neemt de protagonist […]

    Lees verder »

De rolwissel

Stap 1

De protagonist heeft bijvoorbeeld een gesprek met een belangrijke ander. De spelleider vraagt de protagonist of hij wil vertellen of laten zien aan de antagonist hoe de belangrijke ander reageerde tijdens het gesprek.

De spelleider vraagt aan de antagonist om goed op te letten hoe de protagonist vertelt of laat zien hoe de belangrijke ander reageerde, zowel non-verbaal als verbaal.

Stap 2

De antagonist leeft zich in, in het beeld wat de protagonist heeft van de belangrijke ander en kopieert vervolgens dat beeld.

Stap 3

De spelleider vraagt aan de protagonist of het beeld wat de antagonist neerzet van de belangrijke ander klopt. Als het beeld klopt dan gaat het gesprek verder. Op het moment dat de protagonist iets vraagt aan de belangrijke ander, zegt de spelleider: ”Wissel van rol.” De protagonist gaat op de plek van de belangrijke ander zitten. En de antagonist gaat op de plek van de protagonist zitten. Ze wisselen van plek en van rol.

Stap 4

De antagonist herhaalt zowel non verbaal en verbaal de vraag van de protagonist. De protagonist geeft, in de rol van de belangrijke ander, antwoord. Op het moment dat het antwoord klaar is zegt de spelleider: ”Wissel terug.”

Stap 5

De antagonist gaat weer zitten op de plek van de belangrijke ander en ‘wordt’ weer de belangrijke ander. De protagonist gaat weer zitten op z’n eigen plek en ‘wordt’ weer zichzelf. Dan herhaalt de antagonist het antwoord van de belangrijke ander zowel non verbaal als verbaal.

Deze rolwissels zullen een aantal keren plaatsvinden. Het doel van de rolwissel is om ‘het net alsof’ spel zo realistisch mogelijk te maken en om de protagonist de situatie te laten herbeleven.

Het effect van de rolwissel is groot. Mensen ontdekken dat de belangrijke ander dingen heeft gezegd of gevoeld die ze tijdens het incident zelf zijn ontgaan. Meestal zijn hun die zaken ontgaan om dat ze teveel gericht waren op eigen emoties en projecties.

Het geheugen heeft onbewust veel meer vastgelegd van de reacties van de belangrijke ander. De rolwissel activeert dit ‘onbewuste’ geheugen.