In therapie omdat je het anders wilt.
Je bent ongelukkig, niet tevreden met jezelf en de omstandigheden waarin je leeft. Het kan zijn dat je partner-relatie niet fijn is en/of je je eenzaam, onrustig en onbegrepen voelt. Het kan zijn dat je werk alleen maar energie lijkt te nemen en geen energie oplevert. Het kan zijn dat je niet los kan komen van je (traumatisch) verleden, waardoor je verleden steeds een niet gewenste invloed heeft in je heden én toekomst.

De Rolwissel wil graag een persoon (individuele therapie) of partners (relatie therapie) ondersteunen in het vinden van een adequaat ‘antwoord*’ op de omstandigheden in het heden. Dit is een bewustwordingsproces van verleden, heden en toekomst, gericht op ontwikkeling en het maken van volwassen keuzes.

* antwoord in dit verband betekent:de wijze waarop jij reageert op jou omstandigheden in het heden

Ontwikkeling van denken over pillen en evidence based therapieën

‘Wat de wetenschap ons leert is dat patiënten vooral veel baat hebben bij een goede relatie met hun behandelaar. Voor de rest is het vooral trial and error.’ zegt Hoogleraar psychiatrie Van Os in onderstaand artikel.

https://www.volkskrant.nl/cs-b8ca6f9d

Tijdens het therapeutische proces bij De Rolwissel leer je je eigen gedrag beter begrijpen, er ontstaat inzicht hoe dit gedrag ontstaan is en waardoor jij de wellicht disfunctionele antwoorden op jou omstandigheden geeft. Je leert jezelf beter kennen en je omstandigheden beter begrijpen.

Zo’n therapeutisch proces is intensief, het kan verwondering oproepen, het kan ook verwarring en onzekerheid oproepen.
Veranderen betekent dat je anders gaat reageren, anders dan dat je gewend bent en dat kan heel fijn en bevredigend zijn, maar ook weer onwennig en onbekend.

Verschillende klachten/problemen waarmee u bij de Rolwissel terecht kunt :

• Stress klachten, overspannenheid, burn-out

• Depressie, slaapproblemen, laag zelfbeeld

• Onverwerkt verdriet, rouw, scheiding, (plotseling) ontslag,

• Seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing

• Angst voor eigen en/of andermans agressie

• Relatie problemen, vast gelopen communicatie

• Identiteits problemen, wie ben ik, wie WIL ik zijn/worden

• Hoog Sensitieve Personen (HSP), last van (teveel) prikkels

• Moeite met combineren werk en privé

Voor een daadwerkelijke verandering is het belangrijk dat je contact hebt met zowel je gevoelens, de emoties, als met je ratio, het weten.

In therapie gaan is kwetsbaar. Een ‘vreemde’, de therapeut, vertellen wat er allemaal speelt in je leven en in jezelf is spannend. Veranderen, is moeilijk.
De Rolwissel staat voor respect, veiligheid, openheid en samen-werken.

De Rolwissel biedt:

Tarieven
Ik vind dat therapie voor iedereen toegankelijk moet zijn en ik ben bereid een oplossing te vinden mocht jouw financiële draagkracht ontoereikend zijn.
Therapie is maatwerk.