Participation Action Learning (P.A.L.)
Basiscursus Psychodrama

Deze cursus is voor professionals die pal staan voor ontwikkeling. De cursus is geschikt voor iedereen die professioneel mensen begeleidt. Professionals die op een actieve wijze willen leren en deelnemen.

De methode Psychodrama is een krachtige en actieve methode voor een brede doelgroep. De methode is concreet, verhelderend en gericht op het verkrijgen van in- en overzicht ten aanzien van het eigen én andermans gedrag, het socialisatie proces en de onderlinge patronen in een systeem. Psychodrama werkt verdiepend én verlichtend. Het is gericht op respect voor ieders belevingswereld, verleden, heden, toekomst en helpt mensen om stil te staan, in beweging te komen én vooruit te gaan. Het doel is om tijdens spel te ontdekken wat iemands levensvreugde blokkeert, wat iemand zijn kwaliteiten en levenskracht hindert. Psychodrama helpt om die blokkades te (h)erkennen, waardoor levenskracht en levensvreugde weer kan gaan stromen.

Deze Psychodrama basiscursus is voor HBO en Academisch geschoolde professionals die zowel kennis willen óver psychodrama als kennis en ervaring willen opdoen mét psychodrama. Tijdens de cursus wordt steeds theorie en praktijk met elkaar verbonden. Door eigen cases in te brengen wordt er een brug tussen de theorie en de eigen situatie gebouwd. Naast theorie over psychodrama komen ook ondersteunende theorieën aan bod zoals ontwikkelingspsychologie, de werking van het brein aangaande herinneringen en traumaverwerking. Psychodrama is goed te combineren met andere therapiemodellen zoals Schemagerichte therapie. Aanverwante therapie en training methoden zijn o.a. Transactionele Analyse en Voice Dialogue.

Praktische informatie
Data
De cursus bestaat uit 6 zaterdagen 2023.
De cursusdata zijn: Start 18 februari 2023,, 18 maart, 15 april, 13 mei, 3 juni en 24 juni.

Deelnemers
Het minimum aantal deelnemers is zes, het maximale twaalf. De maximale groepsgrootte draagt bij aan een veilige sfeer en biedt veel ruimte om ervaringen uit te wisselen.
Iedere deelnemer krijgt voorafgaand aan de cursusdagen digitaal informatie toegestuurd. Daarnaast krijgt de deelnemer een lijst met aanbevolen psychodrama literatuur.

Certificaat
De deelnemer krijgt na afloop een certificaat als hij/zij actief deelneemt en minimaal 5 maal aanwezig.

Locatie:
Bilderberg Grand Hotel Wientjes
Stationsweg 7
8011 CZ Zwolle

Kosten:
Per deelnemer incl. koffie/thee, lunch, locatie en (digitale) cursus informatie:
Particulier tarief € 1350,= (De subsidieregeling STAP budget is vanaf 1 maart beschikbaar voor particulieren)
of
Bedrijfstarief € 1750,=
Na het invullen van het opgaveformulier ontvangt u, bij voldoende deelname, een factuur. Na betaling van de factuur is uw deelname bevestigd.
U kunt een opgaveformulier opvragen bij De Rolwissel info@derolwissel.nl

Programma
Tijden:
Inloop 09.00 – 09.30 uur
Start 09.30 – 12.30 uur
Lunch 12.30 – 13.15 uur
Middag 13.30 – 17.00 uur

In deze Basiscursus Psychodrama komt o.a. aan bod;

  • psychodrama technieken zoals:
  • de rolwissel, de spiegel en de dubbel,
  • interactie-drama, roltraining, sociodrama, mono-drama,
  • regisseren van een (korte) scène,
  • groepsdynamiek, groeps-thema/conflict, sociometrie,
  • werken met opstellingen, van familie en organisatie, en spectrogram,
  • opbouw psychodrama en de rollen van de deelnemers psychodrama
  • in dienst leren staan van de ander en het groepsproces,