Communiceren op maat !

Training voor HBO professionals in de zorg

U, de professional, bent nieuwsgierig en betrokken. U houdt van uw werk en wil de ruimte nemen om, op een zinnige wijze, uzelf verder te ontwikkelen. Niet (weer) een standaard communicatie-training, maar een training op maat. Een training gericht op uw leervragen !!

Deze training biedt de deelnemer de ruimte om op een actieve wijze te kijken naar zijn/haar eigen communicatie en de communicatie van de ander. Ieders kernkwaliteiten en vaardigheden krijgen de aandacht en de ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Thema’s waaraan gewerkt kan worden zijn

• assertiviteit, opkomen voor je eigen ideeën
• je acties op de werkvloer en tijdens vergaderingen
• empathie/inleven, verdiepen, verkennen én begrenzen
• feedback leren geven en ontvangen
• de samenwerking onderling en de andere disciplines
• inzicht in eigen (en andermans) handelen vergroten
• agressie-, conflict-hantering
• energie (beter) leren verdelen

Deze communicatie training kan:

• op locatie worden aangeboden aan één team in zijn geheel, bv. gericht op een cultuuromslag,
• middels individuele inschrijving:
- verschillende afdelingen bieden hun werknemers deze training aan.
- onafhankelijke professional geeft zich op als deelnemer

Bij aanmelding van één team zal er ook aandacht zijn voor teambuildings aspecten, zoals wie heeft welke positie, rol.

Duur van de training

6 dagdelen: 2,5 uur per dagdeel

Start bij voldoende deelname

Locatie

Praktijk/trainingsruimte, De Rolwissel, of op de werkplek deelnemers/team

Kosten

€ 390,– indien men zelf betaalt,
€ 540,– indien de werkgever betaalt voor ‘n ind. professional
€ 625,– indien één team zich aanmeld, prijs is per teamlid

Alle prijzen exclusief BTW
(Exclusief lunch, inclusief koffie, thee en koek. In twee termijnen te betalen, indien gewenst)

Aanmelding

Bericht aan info@derolwissel.nl, dan ontvangt u verdere informatie en een aanmeldingsformulier.