Anita Naus
  • Anita Naus

Curriculum Vitae

cv 2015:Anita Naus

personalia

naam
A. P. M.  Naus

geboortedatum
21-10 -1960

geboorteplaats
Stein

adres
Herenweg  84

8435 W X  Donkerbroek

burgerlijke staat
gehuwd

telefoon
0516 – 491981/06 17468441

Email
info@derolwissel.nl

Tools die ik inzet
Tools, methodieken waar ik o.a. mee werk
Transactionele Analyse (T.A.) , Rationeel Effectiviteits
Training (RET), Kernkwadranten, Conflicthantering,
Johari Window, Belbin rollen, Stad van Axen,
Brug van de Communicatie,
De 5 axioma’s van Watzlawick,
Cirkel van betrokkenheid van Stephen R. Covey
Visie op coachen:
Mensen in staat stellen en activeren tot inzichten in
eigen (professioneel) handelen.
Wat daarbij belangrijk is het verantwoord handelen =
het leren maken van keuzes.
Voor het maken van verantwoorde keuzes is nodig:
•kennis en deskundigheid
•zelfbewustzijn en effectbesef
•in staat zijn tot (zelf-)reflectie, helicopterview