• Gericht op ontwikkeling
  • Anita Naus
  • In mijn werk ben ik outreachend. Ik wil graag iemand ondersteunen in het vinden van een adequaat antwoord op diens omstandigheden. Zo ontstaat er ruimte voor inzicht in de eigen persoon én in de omstandigheden. Dit is een bewustwordingsproces gericht op ontwikkeling en het maken van volwassen keuzes. Van jongs af aan ben ik geboeid […]

    Lees verder »
  • Anita Naus
  • Curriculum Vitae
  • persoonlijke gegevens

    Lees verder »

Eén jaar (psycho)drama op de AFPN te Groningen

Een beschrijvend onderzoek t.b.v. de psychodrama opleiding De Learning Circle en het examen C.P. (Certified Practitioner). Vanuit NBES Stichting Nederlands-Belgisch Examen Statuut.

Anita Naus (2008)

PDF Eén jaar (psycho)drama op de AFPN te Groningen
(PDF document)