Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie (NVGP)

Deze website is bestemd voor mensen die informatie willen over groepstherapie, over de NVGP, de opleidingen en het lidmaatschap van de Vereniging. Tevens wordt informatie gegeven over aankomende congressen, cursussen en symposia op het gebied van groepstherapie.
Anita Naus is lid van de sector Psychodrama van de NVGP.

link: Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie (NVGP)

Een cliënt over groepstherapie

“Ah, toneelspelen, dat kan ik wel,” was mijn eerste gedachte toen ik kennismaakte met Anita Naus en met psychodrama.

Emoties spelen, gevoel benoemen, even de rol van mijn vader en moeder onder de loep nemen en klaar is Kees.

Dacht ik.

Misgedacht.

Lees verder »

Een cliënt over groepstherapie

Ik ben vooral een verteller en dacht dus dat een gesprekstherapie voor mij het beste was. Niettegenstaande mijn goede ervaringen daarmee waren mijn sessies bij De Rolwissel een fantastische aanvulling.

Lees verder »