'Open workshop dag' 'seminar Psychodrama en Schemagerichte therapie' 'Workshop psychodrama' Anita Naus Basistraining beleving coach coaching communicatie Contact deRolwissel emoties empathie film Groepstherapie hechting Locatie monodrama opvoeden ouders partner-relatie Patricia Pisters Psychodrama Relatietherapie schemagerichte therapie Still face experiment stress trainingen Training Psychodrama Transactionele Analyse Vervolgtraining werkelijkheid workshop
  • Therapie
  • monodrama
  • Mono drama is een individuele psychodrama therapie. Deze therapie is geschikt voor mensen die kiezen voor individuele aandacht én meer willen dan alleen óver hun problemen praten. Zowel verbaal sterke als zwakke mensen kunnen baat hebben bij deze vorm van therapie, daar het drama element verbaliteit overstijgt en verdiept.

    Lees verder »

Korte terugblik van een manager

De doorbraak is wat mij betreft geweest het besef dat ik een (hoog)sensitieve man ben. Met deze sensitiviteit als uitgangspunt zijn vrijwel alle gebeurtenissen in mijn veertig jarige leven waarbij ik een vraagteken had gezet, uit te leggen. De sensitiveit geeft voor mij een logische weergave van allerlei situaties die zich hebben voorgedaan en de keuzes die ik heb gemaakt. Vanuit dit voor mij totaal nieuwe perspectief ben ik eindelijk in staat om het tij te keren, de regie in handen te nemen. En ik ben al een eindje op weg.

Lees verder »

Het 'kleine meisje'

Overspannen en vluchtend voor een conflict met mijn baas ben ik van baan veranderd. Dat was een hele goede stap, maar eigenlijk ook maar een tijdelijke oplossing. Het werd mij steeds duidelijker dat ik ook ‘iets’ moest met mijzelf. Regelmatig kon ik door gewone dagelijkse gebeurtenissen overspoeld raken door emoties, die in geen verhouding stonden tot de feitelijke gebeurtenis. Confrontaties ging ik meestal uit de weg. Ik had altijd het gevoel dat ik hard moest werken, goed mijn best moest doen, waardoor ik eigenlijk altijd iets op mijn tenen liep.

Lees verder »