• Technieken
  • De spiegel
  • Stap 1 Op een bepaalt moment in het spel vindt de spelleider het beter om de protagonist uit het spel te halen. Hij vraagt de protagonist om iemand te kiezen voor zichzelf, een stand-in. Als de protagonist instemt dan kiest hij een groepslid uit voor de stand-in rol. Stap 2 De spelleider neemt de protagonist […]

    Lees verder »
  • De rolwissel
  • Stap 1 De protagonist heeft bijvoorbeeld een gesprek met een belangrijke ander. De spelleider vraagt de protagonist of hij wil vertellen of laten zien aan de antagonist hoe de belangrijke ander reageerde tijdens het gesprek. De spelleider vraagt aan de antagonist om goed op te letten hoe de protagonist vertelt of laat zien hoe de […]

    Lees verder »

De dubbel

De functie van de dubbel is dat de protagonist bijgestaan wordt in het verwoorden van zijn gevoelens. De dubbel neemt schuin achter de protagonist plaats en volgt de non verbale bewegingen van de protagonist. Op het moment dat de dubbel het gevoel heeft dat de protagonist meer gevoelens heeft dan deze op dat moment uitspreekt, vraagt hij de aandacht en zegt deze gevoelens in de ik-vorm.

De protagonist wordt gevraagd of de ‘dubbel’ klopt of niet. Klopt de dubbel dan kan de protagonist stil staan bij (wellicht onbewuste) verdrongen of niet uit gesproken gevoelens. Klopt de dubbel niet dan kan de protagonist ook stil staan bij zijn dieper liggende gevoelens.

Het is een prachtige techniek, maar wordt voornamelijk gebruikt in het therapeutische veld. De dubbel heeft als doel; de protagonist dieper in proces te laten gaan. Het is van essentieel belang dat de antagonist die de rol van dubbel vervult vrij is van eigen projecties, overdracht gevoelens, enz. Deze rol wordt meestal vervult door een getrainde psychodrama co-therapeut.

In een doorlopende therapie groep kunnen ook andere groepsleden gaan dubbelen.