• Technieken
  • De dubbel
  • De functie van de dubbel is dat de protagonist bijgestaan wordt in het verwoorden van zijn gevoelens. De dubbel neemt schuin achter de protagonist plaats en volgt de non verbale bewegingen van de protagonist. Op het moment dat de dubbel het gevoel heeft dat de protagonist meer gevoelens heeft dan deze op dat moment uitspreekt, […]

    Lees verder »
  • De rolwissel
  • Stap 1 De protagonist heeft bijvoorbeeld een gesprek met een belangrijke ander. De spelleider vraagt de protagonist of hij wil vertellen of laten zien aan de antagonist hoe de belangrijke ander reageerde tijdens het gesprek. De spelleider vraagt aan de antagonist om goed op te letten hoe de protagonist vertelt of laat zien hoe de […]

    Lees verder »

De spiegel

Stap 1

Op een bepaalt moment in het spel vindt de spelleider het beter om de protagonist uit het spel te halen. Hij vraagt de protagonist om iemand te kiezen voor zichzelf, een stand-in. Als de protagonist instemt dan kiest hij een groepslid uit voor de stand-in rol.

Stap 2

De spelleider neemt de protagonist mee en gaat ‘buiten’ de scene staan. De stand-in neemt de plek, houding en gedrag van de protagonist over in de scene. De spelleider vraagt om een stukje opnieuw te spelen met de stand-in in de rol van de protagonist. De spelleider en de stand-in kijken toe vanaf een afstand.

Stap 3

Nadat het stukje als het ware is terug gespoeld, vraagt de spelleider aan de protagonist wat hij gezien en ervaren heeft, zowel ten aanzien van de belangrijke ander als de stand-in oftewel zichzelf, zijn eigen gedrag.

Het doel van de spiegel is om bij de protagonist de selfobserver te activeren. Leren kijken naar jezelf vanaf een afstandje kan je de ruimte geven om de situatie, eigen en andermans gevoelens beter te zien en te begrijpen. De spiegel geeft de protagonist ruimte om naar zijn rolinvulling ten aanzien van de belangrijke ander te kijken vanaf een afstandje.